POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁOSZENIE

Wielu klientów pyta nas czy lepie wystąpić o pozwolenie na budowę czy wybrać zgłoszenie.

Zazwyczaj sugerujemy pozwolenie na budowę. Oto argumenty za pozwoleniem:

  1. Pozwolenie można przenieść na inną osobę.
  2. Kredyt - banki respektują jedynie pozwolenie.
  3. Mamy dokument, który można odtworzyć. W przypadku zgłoszenia jedynie projekt jest podstawą budowy. W razie zniszczenia lub zagubienia mamy problem...
  4. Zmiany w trakcie budowy. Wykonując budynek na zgłoszenie w przypadku zmian w trakcie budowy musimy wystąpić o pozwolenie i całą procedurę przejść raz jeszcze. Jeżeli  budujemy na podstawie pozwolenia na budowę jedynie zgłaszamy aneks ze zmianami.
  5. W nieskomplikowanych przypadkach decyzję o pozwoleniu na budowę można uzyskać nawet szybciej niż zgłoszenie, w przypadku zgłoszenia obowiązuje termin 30 dni, w przypadku nałożenia obowiązku uzupełnienia dokumentacji termin się wydłuża.
  6. W przypadku oczekiwania na dodatkowe dokumenty nie dołączone do dokumentacji projektowej przy pozwoleniu na budowę istnieje możliwość zawieszenia postępowania i jego podjęcia po uzupełnieniu (termin oczekiwania na pozwolenie wydłuża się jedynie o czas zawieszenia). W przypadku zgłoszenia tej możliwości nie ma i w przypadku nie uzupełnienia dokumentów w określonym terminie zostaje wydana odmowa a całą procedurę trzeba przechodzić na nowo.


projekty tygodnia

Rabat: 10%
Cena po rabacie: 2070zł
Rabat: 10%
Cena po rabacie: 1980zł

aktualności

Zachęcamy aby już w trakcie załatwiania formalności zadbać o sprawdzonego kierownika budowy. Warto popytać znajomych, sąsiadów lub innych osób...
 zaopiniowanie projektu i przejęcie odpowiedzialności za projekt gotowy, dostarczenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej,...
Wielu klientów pyta nas czy lepie wystąpić o pozwolenie na budowę czy wybrać zgłoszenie.

Kolekcje projektów