Co wchodzi w skład adaptacji do działki?

 zaopiniowanie projektu i przejęcie odpowiedzialności za projekt gotowy, dostarczenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej, przygotowanie dokumentacji BIOZ, zaprojektowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, dostosowanie konstrukcji budynku do panujących warunków na wybranej przez Państwa działce (adaptacja podstawowych elementów konstrukcyjnych takich jak: fundamenty, czy konstrukcja dachu), Uzyskania wszystkich dokumentów formalno - prawnych.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę projekt gotowy należy adaptować uzupełniając go o:

 • projekt zagospodarowania terenu o część rysunkową oraz opisową,
 • wykonać opis BIOZ,
 • dokonać adaptacji projektu,
 • uzupełnić projekt typowy o niezbędne dokumenty wymagane przez urząd i przepisy prawa budowlanego.

 

W świetle prawa projektant dokonujący adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowujący projekt zagospodarowania terenu/ działki jest uważany za projektanta danego obiektu w świetle art.20 Prawa Budowlanego przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Kompletna lista obowiązków jakie projektant powinien spełnić dokonując adaptacji projektu gotowego:

 •  zaopiniować projekt typowy oraz przejąć za niego pełną odpowiedzialność,
 • przejąć na siebie obowiązki głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
 • dołączyć stosowne uprawnienia oraz wpis do izby zawodowej,
 • opracować dokumentację BIOZ,
 • dołączyć oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i normami,
 • zaprojektować oraz wykonać projekt zagospodarowania terenu.

Projektant/architekt dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien:

 • opracować projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
 • dołączyć wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez inwestora - opinie, jak również uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw|: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków,
 • sprawdzić / przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i przeliczyć konstrukcję dachu.
 • dostosować przyjęte rozwiązania instalacyjne do warunków lokalnych, potrzeb, możliwości i Państwa wymagań,
 • udzielić pomocy w wypełnieniu oświadczenia o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane (tzw. oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości),
 • całe opracowanie należy wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.


projekty tygodnia

Rabat: 10%
Cena po rabacie: 2232zł
Rabat: 10%
Cena po rabacie: 2160zł

aktualności

  Nowoczesne projekty domów ukryte w krajobrazie to prawdziwe dzieła sztuki, efekt wypracowanego kompromisu pomiędzy marzeniami o pięknym domu,...
  Od pewnego czasu obserwujemy nowy trend, który dotyczy zainteresowania domami szkieletowymi. Wśród naszych klientów duża część...
    Podobno starych drzew się nie przesadza, tymczasem coraz częściej obserwujemy jak starze osoby zmieniają miejsce pobytu ze względu na...

Kolekcje projektów