Co wchodzi w skład adaptacji do działki?

 zaopiniowanie projektu i przejęcie odpowiedzialności za projekt gotowy, dostarczenie stosownych uprawnień oraz wpisów do izby zawodowej, przygotowanie dokumentacji BIOZ, zaprojektowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, dostosowanie konstrukcji budynku do panujących warunków na wybranej przez Państwa działce (adaptacja podstawowych elementów konstrukcyjnych takich jak: fundamenty, czy konstrukcja dachu), Uzyskania wszystkich dokumentów formalno - prawnych.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę projekt gotowy należy adaptować uzupełniając go o:

 • projekt zagospodarowania terenu o część rysunkową oraz opisową,
 • wykonać opis BIOZ,
 • dokonać adaptacji projektu,
 • uzupełnić projekt typowy o niezbędne dokumenty wymagane przez urząd i przepisy prawa budowlanego.

 

W świetle prawa projektant dokonujący adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowujący projekt zagospodarowania terenu/ działki jest uważany za projektanta danego obiektu w świetle art.20 Prawa Budowlanego przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Kompletna lista obowiązków jakie projektant powinien spełnić dokonując adaptacji projektu gotowego:

 •  zaopiniować projekt typowy oraz przejąć za niego pełną odpowiedzialność,
 • przejąć na siebie obowiązki głównego projektanta (art.20 Prawa Budowlanego),
 • dołączyć stosowne uprawnienia oraz wpis do izby zawodowej,
 • opracować dokumentację BIOZ,
 • dołączyć oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i normami,
 • zaprojektować oraz wykonać projekt zagospodarowania terenu.

Projektant/architekt dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien:

 • opracować projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
 • dołączyć wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez inwestora - opinie, jak również uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw|: energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków,
 • sprawdzić / przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i przeliczyć konstrukcję dachu.
 • dostosować przyjęte rozwiązania instalacyjne do warunków lokalnych, potrzeb, możliwości i Państwa wymagań,
 • udzielić pomocy w wypełnieniu oświadczenia o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane (tzw. oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości),
 • całe opracowanie należy wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.


projekty tygodnia

Rabat: 10%
Cena po rabacie: 2232zł
Rabat: 10%
Cena po rabacie: 2160zł

aktualności

Nie chodzi tu o Brada Pitta i Angelinę Jolie, bo każda sielanka prędzej czy później ma swój koniec, ale o garaż sześciostanowiskowy, będący...
Zaprzyjażnione biuro projektowe opracowało ciekawy dom wielorodzinny na 6 mieszkań. Idealna iwenstycja dla dewelopera. Przestronne mieszkania mają ponad...
Lubisz nowoczesny sznyt, nie zadowala Cię powszechny standard, szukasz czegoś co Cię wyróżni i będzie odpowiadało Twoim indywidualnym potrzebom? Z...

Kolekcje projektów