Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Porządek architektoniczny


kompozycja zestawienia i kształtu kolumn (lub pilastrów) i  poziomego belkowania, złożonego z leżących kolejno na sobie architrawu, fryzu i gzymsu. Rozróżniamy pięć zasadniczych odmian porządków architektonicznych: 1.     dorycki, 2.     joński, 3.     koryncki, 4.     toskański 5.     kompozytowy Różną je bogactwo i forma dekoracyjnego opracowania. Porządek mały ujmuje jedną kondygnację budynku. Porządek wielki (kolosalny) obejmuje więcej kondygnacji budynku.

Kolekcje projektów