Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Bezpieczeństwo pożarowe


Obiekty budowlane powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku pożaru: nośność konstrukcji mogła być zapewniona przez założony okres (np. na czas potrzebny na ewakuacje czy prowadzenia akcji ratunkowej), powstawanie i rozprzestrzenianie ognia i dymu w obiektach było ograniczone, rozprzestrzenianie ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone, mieszkańcy mogli opuścić obiekt lub być uratowani w inny sposób, uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Kolekcje projektów