Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Przewodność cieplna


określa właściwość materiału budowlanego do przewodzenia strumienia ciepła w wyniku różnicy temperatur jego dwóch przeciwległych powierzchni i jest mierzona współczynnikiem przewodzenia ciepła λ (lambda). Jest to ilość ciepła przepływająca przez powierzchnię 1 m2 materiału grubości 1 m w czasie 1 godz przy różnicy temperatur obu powierzchni 1K

Kolekcje projektów