Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Rodzaje ścian


Według normy PN-B-03002:2007 Ściana jednowarstwowa jest to ściana bez ciągłej spoiny podłużnej lub szczeliny na całej wysokości muru. Ściana jednowarstwowa z ociepleniem często mylnie nazywana dwuwarstwową. Ściana dwuwarstwowa- ściana składająca się z dwóch równoległych, pionowych warstw muru połączonych ze sobą trwale kotwami, tak aby przy przenoszeniu obciążenia przekrój ściany pozostawał płaski, ze spoiną podłużną między tymi warstwami, zaprawą murarską o grubości nie większej niż 25mm. Ściana szczelinowa jest to ściana składająca się z dwóch równoległych, pionowych warstw muru, połączonych ze sobą trwale kotwami, z których jedna lub obie przenoszą obciążenia pionowe; przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną lub częściowo wypełnioną materiałem niekonstrukcyjnym. Skosy na poddaszu - odliczamy od powierzchni użytkowej część powierzchni podłogi znajdującej się pod skośnymi powierzchniami dachu. Odliczamy 100 % powierzchni do wysokości 140 cm, oraz 50 % powierzchni do wysokości 220 cm. Reszta powierzchni poddasza w 100% jest liczona jako powierzchnia użytkowa

Kolekcje projektów