Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Trwałość materiału


jest to zdolność do zachowania zadowalających właściwości technicznych i estetycznych, bezpieczeństwa eksploatacji w określonych warunkach użytkowania i przewidzianym czasie użytkowania bez konieczności dodatkowych zabezpieczeń. Materiały budowlane narażone są na wiele czynników niszczących takich jak zmiany temperatury, wilgotności, obciążeń statycznych i dynamicznych, agresji chemicznej i biologicznej. Wszystkie oddziaływania fizyczne, mechaniczne, biologiczne i chemiczne prowadzące do destrukcji materiałów budowlanych nazywamy korozją materiałów budowlanych. Zapewnienie trwałości obiektom budowlanym związane jest bezpośrednio z trwałością zastosowanych materiałów budowlanych.

Kolekcje projektów