Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Strefy kondensacji


obszar tynku, w którym występuje zahamowanie lub zmniejszenie strumienia przepływu pary wodnej. Jest to spowodowane spadkiem przepuszczalności materiału. Rezultatem jest narastanie prężności pary wodnej (podwyższona temperatura) lub wykraplanie się wody (obniżona temperatura). Tynki o źle dobranej przepuszczalności kolejnych warstw ulegają stopniowej destrukcji. Utworzeniu stref kondensacji owocuje rozwarstwieniem tynków, lub odpadaniem ich całymi płatami od podłoża. Do renowacji starych tynków cementowo-wapiennych nie powinno stosować się tynków, które mają mniejszą przepuszczalność np. tynków cementowych. Strefy kondensacji powstają również wówczas, kiedy tynki pokrywa się farbami nieprzepuszczalnymi dla pary wodnej.

Kolekcje projektów