Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Węgar


pionowy element konstrukcyjny po bokach otworów okiennych lub drzwiowych, przenoszący nadproże. Węgary drzwiowe wraz z nadprożem tworzą odrzwia

Kolekcje projektów