Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Wilgotność i nasiąkliwość


Wilgotność jest to względna zawartość wody w materiale będąca wynikiem stanu naturalnego (np. w ściętych drzewach) lub skutkiem działania czynników atmosferycznych lub eksploatacyjnych. Wilgotność materiału budowlanego zależy od jego właściwości sorpcyjnych.

Kolekcje projektów