Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Sorpcja


jest to zjawisko związane ze zdolnością materiału do pochłaniania pary wodnej z powietrza przy czym adsorpcja to pochłanianie powierzchniowe pary wodnej, a absorpcja to wnikanie jej w głąb. Wielkości te zależą od struktury materiału oraz temperatury i wilgotności powietrza. Wysoka zdolność sorpcyjną ma beton. Zawilgocenie materiałów budowlanych jest cechą niekorzystną ponieważ pogarsza ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz sprzyja rozwojowi drobnoustrojów (obniża np. właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość). Różne materiały budowlane w zależności od ich budowy i struktury wewnętrznej różnią się nasiąkliwością czyli zdolnością wchłaniania i oddawania wody.

Kolekcje projektów