Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej


dla materiału budowlanego podaje jego paroprzepuszczalność w odniesieniu do warunków określonych normowo dla powietrza. Wartość współczynnika dla danego materiału określa ile razy jest on mniej przepuszczalny dla pary wodnej niż tej samej grubości warstwa powietrza. Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla wybranych materiałów budowlanych: wełna mineralna μ = 1 silikat, beton komórkowy, ceramika, keramzytobeton μ = 5 - 10 korek μ = 5 - 10 styropian μ = 30 - 250 klinkier μ = 50 - 100 beton μ = 70 - 150 paroizolacje μ = 10000 - 90000 Przegrody zewnętrzne wielomateriałowe powinny być tak kształtowane, aby opór dyfuzyjny kolejnych warstw malał od wewnątrz do zewnątrz.

Kolekcje projektów