Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Współczynnik przenikania ciepła U


charakteryzuje właściwości cieplne przegrody. Obliczeniowo jest to suma odwrotności oporów cieplnych poszczególnych warstw danej przegrody oraz odwrotności oporów przejmowania ciepła na jej powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach jednorodzinnych dla: ścian jednowarstwowych U < 0,5 W/(m2 * K), a ścian wielowarstwowych U < 0,3 W/(m2 * K). Ze względu na ochronę cieplną budynków i związanymi z nią kosztami ogrzewania należy dążyć do zapewnienia możliwie najniższych wartości współczynnika przenikania ciepła. W budynkach energooszczędnych współczynniki przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych osiągają wartości U = 0,2 do 0,25 W/(m2 * K), a w budownictwie pasywnym jego wartość spada nawet do U = 0,1 W/(m2 * K).

Kolekcje projektów