Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI


MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI Określa Rozporządzenie Ministra DZIAŁ II - Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, Rozdział 1 Usytuowanie budynku, par. 12. Sytuowanie budynku określone jest poprzez minimalne odległości od \\"minimalnegranic ścian z otworami lub bez: - dla ścian z otworami (należy przez to rozumieć drzwi lub okna), odległość wynosi 4,00 m. - dla ścian bez otworów odległość wynosi 3,00 m. Warunki odstępstw określają punkty 2 i 3 par. 12.

Zobacz nowe przepisy odnośnie wąskiej działki
Kolekcje projektów