Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Dokumentacja Budowy


to pojęcie określające zbiór dokumentów w postaci: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne oraz książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.

Kolekcje projektów