Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Dokumentacja powykonawcza


to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Kolekcje projektów