Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Budowa


budową nazywa się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a szczególnymi rodzajami i przypadkami budowy jest także: odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego. W tym miejscu koniecznym staje się zauważyć, że pojęcie „budowa” jest szczególne i w praktyce jest określeniem dość rozległym (wieloznacznym), zwłaszcza w potocznie i powszechnie stosowanym i rozumianym znaczeniu. Budową nazywa się np. również sam obiekt budowlany (jako rzecz) aktualnie realizowany. Mianem „budowy” określa się potocznie także tzw. plac budowy czyli miejsce wykonywania obiektu budowlanego. Co za tym idzie, określenie „budowa” należy do kilku niejako kategorii określeń związanych z budownictwem.

Kolekcje projektów