Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Terenem budowy


nazywa się przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Kolekcje projektów