Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Obszar oddziaływania obiektu


to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, które wprowadzają określone, związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegoż terenu.

Kolekcje projektów