Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Mostek termiczny


nazywany również cieplnym jest to fragment konstrukcji budynku, który lepiej przewodzi ciepło niż pozostała część ściany. Przyczyny powstawania mostków termicznych mogą być różne np.: lokalne braki izolacji cieplnej lub jej pocienienie, przebicie warstwy izolacji płytą balkonową, osadzenie parapetu podokiennego itp. W przypadku powstanie mostka termicznego grozi nam niekontrolowana ucieczka ciepła z naszego budynku. W tych miejscach występuje punktowe wychładzanie się przegrody, obniżenie temperatury powierzchni. Zjawisko to ma negatywny wpływ na bilans cieplny budynku, powoduje straty energetyczne, a wychłodzenie się przegrody może doprowadzić do jej zawilgocenia przez wykraplanie się pary wodnej.

Kolekcje projektów