Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Odporność ogniowa


Zdolność elementu budynku do spełnienia w określonym czasie funkcji nośnej lub/ i wydzielającej w warunkach pożaru nazywamy odpornością ogniową. Odporność ogniowa elementu budynku jest określana w zależności od klasy pożarowej budynku oraz od rodzaju tego elementu. W aktualnych przepisach budowlanych podane są klasy odporności ogniowej. Kryterium nośności ogniowej (R) określa czas w jakim nie może nastąpić utrata nośności, stateczności elementu, fragmentu konstrukcji bądź całej konstrukcji i przekroczenie dopuszczalnych wartości przemieszczeń lub odkształceń. Funkcja wydzielająca jest spełniona jeżeli w określonym czasie przegroda zachowa szczelność ogniową(E), izolacyjność ogniową (I) i radiację ogniowa (W).

Kolekcje projektów