Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Ościeże


powierzchnia wewnętrzna otworu okiennego lub drzwiowego. Ościeża wyłożone boazerią noszą nazwę szpaletów

Kolekcje projektów