WA-014 Projekt obory dla bydła opasowego (39,9 DJP)

pow. użytkowa 317.57 m²
pow. zabudowy 336.56 m²
kubatura 1682.8 m³
wysokość budynku 6.17 m
kąt nachylenia dachu 15°
autor projektu Radosław Bankert

cena projektu

2500zł
wersja murowana 2500zł

Opis projektu

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
Obiekt budowlany z dwuspadowym dachem, parterowy. Przeznaczenie budynku jako budynek inwentarski. System utrzymania zwierząt jako wolnostanowiskowy na głębokiej ściółce. Założono hodowlę bydła opasowego w dwóch kojcach. W pierwszym boksie bydło opasowe o masie powyżej 450 kg. W drugim boksie bydło opasowe o masie do 300 kg. Dla zwierząt o masie ciała większej od 450 kg przyjęto 3,25 m2 powierzchni legowiskowej. Dla bydła opasowego o masie ciała mniejszej od 300 kg przyjęto 2,10 m2 powierzchni legowiskowej.

W legowisku „1” znajdować się będzie maksymalnie 35 krów o masie ciała < od 300 kg. 
W legowisku „2” znajdować się będzie maksymalnie 28 krów o masie ciała > od 450 kg.

 

Obliczenie DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) dla przedmiotowej obory: 
Krowy > 450 kg - 0,80 x 28 szt. = 22,4 DJP
Krowy < 300 kg - 0,50 x 35 szt. = 17,5 DJP
Razem 22,4 + 17,5 = 39,9 DJP

Pasza dostarczana wozem paszowym na stół paszowy pośrodku budynku. Usuwanie odchodów za pomocą ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy. Wentylacja grawitacyjna. Nawiewy poprzez otwory w ścianach bocznych zakrytych siatką wiatrochronną. Wywiew poprzez otwór w świetliku kalenicowym.

 

pow. użytkowa 317,57 m²
pow. zabudowy 336,56 m²
kubatura 1682,80 m³
wysokość 6,17 m 
kąt nachylenia dachu 15° (27%) 

Technologia

Projekt dostępny w technologii:
  • murowanej

KONSTRUKCJA
Ściany budynku wykonane jako jednowarstwowa 24cm. Pokrycie dachu - płyta warstwowa . 
Konstrukcja dachu - kratownica stalowa ( rys. wiązarów w cenie projektu )
Kąt nachylenia połaci dachowej 15° (27%) 
Śnieg strefa - IV
Wiatr strefa - I

UWAGA
Budynek może być wydłużony lub skrócony o moduł rozstawu wiązarów kratowych 4,0 m.  Projekt wykonany - styczeń 2011

Cena projektu
Komplet dokumentacji technicznej składający się z czterech egzemplarzy ( architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i odgromowe ) dostępny w cenie = 2500,00 brutto ( w tym VAT 23 % )

Chciałbyś coś zmienić?

Każdy projekt może zostać zmieniony.

Najlepiej aby zmianę wykonała osoba adaptująca projekt do terenu. Modyfikacje może również wykonać kierownik budowy. Z naszej strony zawsze możecie Państwo liczyć na bezpłatną, pisemną zgodę na zmiany.

Kolekcje projektów