Szambo 3 komorowe V=9,00 m3

pow. użytkowa 9 m²
pow. zabudowy 4.9 m²
wysokość budynku 5.32 m
autor projektu Krzysztof Biodrowicz

cena projektu

310zł
wersja murowana 310zł
wersja szkieletowa 310zł

Opis projektu

powierzchnia zabudowy 4,60 m2
kubatura 9,00 m3
ilość komór 3 szt.
wysokość obiektu 3,165 m
długość obiektu  4,60 m
średnica komory 1,20 m

Technologia

Projekt dostępny w technologii:
  • murowanej
  • szkieletowej
3-komorowy szczelny, bezodpływowy osadnik służy do okresowego gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych powstających w związku z użytkowaniem budynku mieszkalnego. Osadnik jest zagłębiony w gruncie.

Ścieki bytowo-gospodarcze powstające w budynku mieszkalnym są odprowadzane instalacją kanalizacyjną do pierwszej komory osadnika. Dzięki połączeniu komór rurą przelewową następuje przelewanie ścieków do następnej komory. Osadnik został zaprojektowany z tym założeniem, aby osady ściekowe były zatrzymywane głównie w dwóch ostatnich komorach. W ostatniej komorze ścieki nie powinny zawierać już zanieczyszczeń stałych.

Szczelny osadnik nie powoduje przenikania ścieków do wód i gleby, nie oddziaływuje na istniejący drzewostan oraz nie jest źródłem emisji hałasu, wibracji, promieniowania i innych zakłóceń mających niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, środowisko i sąsiednie obiekty. 

Chciałbyś coś zmienić?

Każdy projekt może zostać zmieniony.

Najlepiej aby zmianę wykonała osoba adaptująca projekt do terenu. Modyfikacje może również wykonać kierownik budowy. Z naszej strony zawsze możecie Państwo liczyć na bezpłatną, pisemną zgodę na zmiany.

Podobne projekty

Kolekcje projektów