REGULAMIN SERWISU CENTRUMPROJEKTOW.EU
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem Serwisu CENTRUMPROJEKTOW.EU jest firma Centrumprojektow.eu, z siedzibą w Bielsku-Białej  przy ul, ul. Górskiej 29, 

  NIP 547-158-16-54
 2. CENTRUMPROJEKTOW.EU prowadzi sprzedaż projektów gotowych za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem WWW.CENTRUMPROJEKTOW.EU
 3. CENTRUMPROJEKTOW.EU nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie.
 4. Właścicielami sprzedawanych projektów są Biura Projektowe.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie CENTRUMPROJEKTOW.eu wyrażone są w złotych polskich.
 3. Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki.
 4. CENTRUMPROJEKTOW.EU zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.
 6. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 3-10 dni.
 7. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT.
 8. Płatność za zamówiony projekt może nastąpić za pobraniem przy odbiorze lub przelewem na konto podane przez CENTRUMPROJEKTOW.EU. W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Kupującego po wpłynięciu należności na wskazane konto.
 9. Zlecenia będą realizowane jedynie na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłkę za granicę ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu dodatkowych kosztów wysyłki i innych szczegółów transakcji.
GWARANCJA I REKLAMACJE
 1. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt firmie kurierskiej, która dostarczyła projekt i niezwłocznie skontaktować się z CENTRUMPROJEKTOW.EU
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym.
 3. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt z CENTRUMPROJEKTOW.EU
 4. Zwracany projekt nie może nosić śladów użytkowania – musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu projektu, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do i od Kupującego.
 6. W przypadku reklamacji projektu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie projektu na adres Biura Projektowego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

PROCEDURA ZWROTU PROJEKTU:

 • Klient odsyła projekt (nieuszkodzony) na własny koszt wraz z kopią faktury (oryginał zostaje u Klienta).
 • Centrumprojektow.eu wystawia korektę faktury, którą odsyła do Klienta wraz z oświadczeniem o niewykorzystaniu projektu do celów budowlanych.
 • Klient odsyła podpisaną korektę faktury wraz z datą odbioru, podpisane oświadczenie oraz numer konta, na które ma zostać dokonany przelew za zwrócony projekt.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. CENTRUMPROJEKTOW.EU zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby swoje i Biura Projektowego – autora zakupionego projektu. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. CENTRUMPROJEKTOW.EU zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. CENTRUMPROJEKTOW.EU zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych projektów z oferty.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. CENTRUMPROJEKTOW.EU zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku zauważenia błędów na stronie lub problemów z funkcjonowaniem serwisu, prosimy o powiadomienie nas.